02/Σεμινάριο

Train the Trainer…

Εκπαίδευση Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης για Πιστοποίηση από ΑνΑΔ , ΣΕΠ/CyQF/EQF, Επίπεδο 5

H Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον κάθε ένα οργανισμό, διότι αποτελεί εγγύηση για ποιοτική ανάπτυξη ή και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον οργανισμό. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η GS EUROPRACTICES LTD αναγνωρίζει ότι οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας Ενηλίκων και ως εκ τούτου προτείνει το πιο πάνω πρόγραμμα επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ, με σκοπό την Κατάρτιση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στη βάση του προτύπου της ΑνΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CyQF/EQF ΕΠΙΠΕΔΟ 5».

Σκοπός Σεμιναρίου:
Στο πλαίσιο του προτύπου, οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε τέσσερεις τομείς εργασίας, όπως:
(α) Διάγνωση αναγκών κατάρτισης,
(β) Σχεδιασμός προγραμμάτων ή και ενοτήτων κατάρτισης,
(γ) Υλοποίηση προγραμμάτων ή και ενοτήτων κατάρτισης και
(δ) Αξιολόγηση προγραμμάτων ή και ενοτήτων κατάρτισης.

Οι Στόχοι του Σεμιναρίου είναι:
• Προσδιορισμός Ανάγκης Κατάρτισης σε Εταιρεία/Οργανισμό,
• Σχεδιασμούς, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Κατάρτισης χρησιμοποιώντας τις Νέες Μεθόδους, Τεχνικές, Μέσα και Υλικά για Παρουσίαση της Νέας Γνώσης
• Διατύπωση σωστά τους Στόχους Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Στάσεων
• Πρακτική άσκηση και βιντεογράφηση της μικροδιδασκαλίας
• Προσδιορίσει των χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού και μεταδοτικού εκπαιδευτή
• Επεξεργασία και Αξιοποίηση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης
• Εισαγωγή και Επιτυχία των συμμετεχόντων στη διαδικασία αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, Στελέχη Επιχειρήσεων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την επαγγελματική κατάρτιση και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και διά βίου Παιδαγωγούς, οι οποίοι δεν διαθέτουν καθόλου εκπαιδευτική εμπειρία και θα ήθελαν να απασχοληθούν στο τομέα της Δια Βίου Μάθησης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι Συμμετέχοντες θα είναι Καταρτισμένοι για Συμμετοχή στην Διαδικασία Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την Πιστοποίηση τους ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ, στη βάση του προτύπου της ΑνΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CyQF/EQF ΕΠΙΠΕΔΟ 5».

Μέθοδος Κατάρτισης
Το πρόγραμμα προσφέρεται Δια Ζώσης βάση Πρωτοκόλλου και Διαδικτυακά μέσω της νέας μέθοδος της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Διάρκεια και Κόστος

Έναρξη: 8 Ιουνίου 2023 με σύνολο 28 ΟNLINE SEMINARS 

Διεξαγωγή: 

Ιούνιος: 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Ιούλιος: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

Αύγουστος: 31

Σεπτέμβριος: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Οκτώβριος: 2, 5, 9

Μέρες: Δευτέρα & Πέμπτη 
Ώρες: 18:00 – 21:15 ή 15:00 – 18:15 

Διάρκεια Κατάρτισης: 84 ώρες

Χώρος: Μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Microsoft Team ή Zoom.

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €1.785

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €1.428

Κόστος  Συμμετοχής: €357 + €339,15 ΦΠΑ* = €696,15

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ:  €1.300 + ΦΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες HRDA κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο: https://bit.ly/2VSWgWU.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ