Επιχορηγημένο Σεμινάριο «Απόκτηση Βασικών Ψηφιακών Γνώσεων και Δεξιοτήτων» Οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων

Η G.S. Europractices Ltd αναγνωρίζοντας τη σημασία της απόκτησης βασικών ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων πραγματοποίησε το επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης «Απόκτηση…

Continue ReadingΕπιχορηγημένο Σεμινάριο «Απόκτηση Βασικών Ψηφιακών Γνώσεων και Δεξιοτήτων» Οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων

Ψηφιακές Δεξιότητες: Γιατί είναι σημαντικές;

Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος έχει  ως κύριο αποτέλεσμα την εδραίωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην καθημερινή μας ζωή. Αναμφίβολα οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές…

Continue ReadingΨηφιακές Δεξιότητες: Γιατί είναι σημαντικές;