Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning)- Ένας νέος τρόπος μάθησης

Το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας. Ένας από τους τομείς που επηρεάστηκε από την εξέλιξη του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών είναι η εκπαίδευση.…

Continue ReadingΗλεκτρονική Μάθηση (E-Learning)- Ένας νέος τρόπος μάθησης