Ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην επαγγελματική ανέλιξη

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένας σημαντικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης. Δεδομένου ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, θα μπορούσαμε να…

Continue ReadingΟ ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην επαγγελματική ανέλιξη

Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning)- Ένας νέος τρόπος μάθησης

Το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας. Ένας από τους τομείς που επηρεάστηκε από την εξέλιξη του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών είναι η εκπαίδευση.…

Continue ReadingΗλεκτρονική Μάθηση (E-Learning)- Ένας νέος τρόπος μάθησης