Βασικές Πληροφορίες Σχετικά με την Ασφαλή Χρήση Διαδικτύου

Το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής. Συγκεκριμένα, το διαδίκτυο είναι συνυφασμένο με την οικονομία, την κοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κάνουν…

Continue ReadingΒασικές Πληροφορίες Σχετικά με την Ασφαλή Χρήση Διαδικτύου

Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning)- Ένας νέος τρόπος μάθησης

Το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας. Ένας από τους τομείς που επηρεάστηκε από την εξέλιξη του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών είναι η εκπαίδευση.…

Continue ReadingΗλεκτρονική Μάθηση (E-Learning)- Ένας νέος τρόπος μάθησης