Ψηφιακές Δεξιότητες: Γιατί είναι σημαντικές;

Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος έχει  ως κύριο αποτέλεσμα την εδραίωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην καθημερινή μας ζωή. Αναμφίβολα οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές…

Continue ReadingΨηφιακές Δεξιότητες: Γιατί είναι σημαντικές;