10/Σεμινάριο

Για Αύξηση ΚΕΡΔΩΝ Εκπαιδευτείτε στις ΝΕΕΣ Στρατηγικές Πωλήσεων!!!

"Στρατηγικές και Τεχνικές για Αύξηση Πωλήσεων στον Τομέα του Λιανικού Εμπορίου και Υπηρεσιών."

Η πώληση είναι μια διαρκής διαδικασία που επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή  και δεν περιορίζεται μόνο στις εμπορικές πράξεις και πρακτικές. Εμπεριέχει γνώση, επιθυμία, ενθουσιασμό, δημιουργικότητα, εμπιστοσύνη και πρόθεση για επιτυχία.  Κατά συνέπεια οι πωλήσεις είναι επικοινωνία, κουλτούρα, θετική στάση που τελικά γίνεται τρόπος ζωής με κύριο χαρακτηριστικό την αισιοδοξία.

Η επιτυχία μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει, εξαρτάται από το ύψος των πωλήσεων που επιτυγχάνει. Η πολυπλοκότητα όμως των σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών αφενός και η ανάγκη δημιουργίας και διατήρησης διαπροσωπικών και μακροχρόνιων σχέσεων και επαφών με τους πελάτες, αφετέρου, έχουν αναγκάσει πολλές επιχειρήσεις να βασίζονται ολοένα και περισσότερο στις ικανότητες και δεξιότητες των σύγχρονων επαγγελματιών πωλητών στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση του προγράμματος πωλήσεων της επιχείρησης.  Ποιοι είναι οι πωλητές αυτοί?

Είναι οι επαγγελματίες πωλητές του λιανικού εμπορίου  που αντιπροσωπεύουν εμπορικές και μεταποιητικές βιομηχανικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας και προμηθεύουν με προϊόντα και υπηρεσίες.

Σε τι διαφέρουν οι επαγγελματίες αυτοί πωλητές που στελεχώνουν τα τμήματα πωλήσεων των πιο πάνω  επιχειρήσεων, από τους εργαζόμενους στα άλλα τμήματα των επιχειρήσεων αυτών?

1/ Ο Πωλητής είναι αυτός που εφαρμόζει στην αγορά τις στρατηγικές Μάρκετινγκ της επιχείρησης προωθώντας τα προϊόντα της και  διαπραγματευόμενος την τιμή τους.

2/ Ο Πωλητής είναι αυτός που θα φέρει τις πωλήσεις στην επιχείρηση.

3/ Ο Πωλητής θα πρέπει να είναι δημιουργικός, επίμονος και να παίρνει πρωτοβουλίες και όλα αυτά προϋποθέτουν ότι υπάρχει κάποιο σύστημα υποκίνησής του στην επιχείρηση πού είναι η επιμόρφωση και η επαγγελματική του κατάρτιση,  επιτήρηση και αξιολόγησής του.

4/ Ο Πωλητής σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους θα πρέπει να διαθέτει σε μεγάλο βαθμό διπλωματικές και κοινωνικές ικανότητες για να μπορεί να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη.

5/ Τέλος, ο Πωλητής είναι τα αυτιά και τα μάτια της επιχείρησης στην αγορά, μεταφέροντας στην επιχείρηση σημαντική ενημέρωση και πληροφορίες σχετικά με την αποδοχή των προϊόντων/ υπηρεσιών της επιχείρησης, τις στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές των πελατών, καθώς και τις στρατηγικές των ανταγωνιστών.

Οι Στόχοι του Προγράμματος είναι:

– η βελτίωση των δεξιοτήτων εποπτικού προσωπικού των επιχειρήσεων με επακόλουθο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών,

– η αύξηση της παραγωγικότητας, και

– η στελέχωση με καταρτισμένο προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης .

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εποπτικό Προσωπικό και Πωλητές με σχετικά Ακαδημαϊκά Προσόντα.

Μέθοδος Κατάρτισης
Το πρόγραμμα προσφέρεται Δια Ζώσης βάση Πρωτοκόλλου και Διαδικτυακά μέσω της νέας μέθοδος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: Upon Request

Διάρκεια Κατάρτισης: 86 ώρες

Χώρος: Μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Microsoft Team ή ZOOM

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες HRDA κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο: https://bit.ly/2VSWgWU.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com