08/Σεμινάριο

Σύγχρονη Διοίκηση Γραφείου με την χρήση της Τεχνολογίας για Προσαρμογή στην νέα εποχή της Ψηφιακής Μετάλλαξης!!!

Διαχείριση και Οργάνωση Γραφείου στην Ψηφιακή Εποχή

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση είναι ΕΔΩ, η οποία ανατρέπει τα δεδομένα του κάθε επαγγελματικού τομέα. Αναγνωρίζοντας την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας και τις αλλαγές που φέρνει στον εργασιακό χώρο διοργανώνουμε το σεμινάριο «Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου» που θέτει σαν βασική ανάγκη την μάθηση των κυριότερων θεμάτων οργάνωσης γραφείου μέσω της Νέας Ψηφιακής Εποχής. Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πρωταρχικό ρόλο και αποτελεί το σπουδαιότερο συντελεστή για την οργάνωση και λειτουργία μιας μοντέρνας επιχείρησης. Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχει την δυνατότητα ανέλιξης και ανάπτυξης στο τομέα της διοίκησης όπως διαχείριση γραφείου, λειτουργία γραφείου, ψηφιακό γραφείο, αποτελεσματική οργάνωση και προγραμματισμός, γραπτή και προφορική επικοινωνία, διαχείριση χρόνου, και κατανόηση οικονομικών δεδομένων. Έτσι λοιπόν, το σεμινάριο στοχεύει να βοηθήσει τους γραμματειακούς λειτουργούς και όχι μόνο, να οργανώσουν καλύτερα το γραφείο τους και τη δουλειά τους με εκσυγχρονισμό και δημιουργικότητα.

Οι Στόχοι του Σεμιναρίου είναι οι εξής:
Nα παρουσιάσει τη σύγχρονη μορφή οργάνωσης γραφείου, με τη χρήση της τεχνολογίας, τη σωστή διαχείριση του χρόνου και τον έλεγχο του στρες. Αφετέρου, να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις ικανότητες επικοινωνίας των στελεχών και να τονίσει την σημασία της ορθής επικοινωνίας με προϊσταμένους, πελάτες, συνεργάτες και συναδέλφους τόσο γραπτά όσο προφορικά και ηλεκτρονικά. Αντίστοιχα, θα αποκτήσει πλήρη και σαφή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τεχνολογία και ειδικότερα των προγραμμάτων που προτιμώνται και χρησιμοποιούνται στην Οοργάνωση Γραφείου στην Ψηφιακή Εποχή.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Εκτελεστικές Ανώτερες Γραμματείς, Διοικητικούς Λειτουργούς, Υπευθύνους Γραφείου, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων κ.ά, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τα νέα πρότυπα Διοίκησης και Διαχείρισης Γραφείου και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους για την Ψηφιακή Μετάλλαξη.

Μέθοδος Κατάρτισης
Το πρόγραμμα προσφέρεται Δια Ζώσης βάση Πρωτοκόλλου και Διαδικτυακά μέσω της νέας μέθοδος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: 02, 09, 16, 23 & 30/05/2024
Μέρες: κάθε Τετάρτη
Ώρες: 16:30 – 20:30

Διάρκεια Κατάρτισης: 20 ώρες

Χώρος: Μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Microsoft Team ή Zoom.

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €570

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €400

Κόστος  Συμμετοχής: €170 + €108,30 ΦΠΑ* = €278,30

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ:  €450 + ΦΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες HRDA κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο: https://bit.ly/2VSWgWU.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ.