05/Σεμινάριο

Αναπτύξτε Ικανότητες Σχεδιασμού, Δημιουργίας και Διαχείρισης Δεδομένων ΜΕΣΩ των εργαλείων της Microsoft Excel.

Ψηφιακές Γνώσεις και Δεξιότητες Εξειδικευμένων Χρηστών (M.Excel) - Προχωρημένο Επίπεδο)

Στις μέρες μας, πολλές θέσεις εργασίας απαιτούν προηγμένες δεξιότητες χρήσης της Microsoft Εxcel. Με τη χρήση διάφορων υπολογιστικών και μαθηματικών τύπων, η Excel έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και να αναλύει, τόσο απλά όσο και σύνθετα δεδομένα και να δίνει γρήγορα απαντήσεις σε πολύπλοκα ερωτήματα ή προβληματισμούς.
Στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες στη Μ.Excel, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να κάνει αριθμητικούς υπολογισμούς οποιασδήποτε δυσκολίας μεταξύ των δεδομένων που έχουν τοποθετηθεί στα κελιά, να δημιουργεί γραφήματα, τύπους, συναρτήσεις, φίλτρα, λίστες, διαγράμματα και ιστογράμματα ή να χρησιμοποιεί προγραμματιστικές εντολές για να επεξεργαστεί τα δεδομένα των κελιών. Οι λειτουργίες αυτές είναι εξαιρετικά χρήσιμες σε ποικίλους τομείς, από τη Λογιστική και Στατιστική μέχρι τη Μηχανολογία και τη Φυσική.

Σκοπός Σεμιναρίου:
Να εξοικειώσει τους Συμμετέχοντες μέσα από πρακτικά μαθήματα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της εφαρμογής Microsoft Excel καθώς και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες Σχεδιασμού, Δημιουργίας και Διαχείρισης ορθά δομημένων και επαγγελματικά μορφοποιημένων Υπολογιστικών Φύλλων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές, Οικονομολόγους, Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Προσοντούχους Λογιστές, που ζητούν να μάθουν τη M. Excel σε πιο προχωρημένο επίπεδο για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν προχωρημένες τεχνικές της Excel, γιατί έχουν την ανάγκη να χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή και στον λιγότερο δυνατό χρόνο, όπως δημιουργία:
– Προϋπολογισμών
– Τιμολογίων
– Μισθοδοσιών κ.λ.π.

Μέθοδος Κατάρτισης
Το πρόγραμμα θα υλοποιήθει μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ζωντανή παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: 09, 16, 23 & 30/05/2024 

Μέρες: κάθε Πέμπτη
Ώρες: 14:30 – 18:30
Διάρκεια Κατάρτισης: 15 ώρες

Μέθοδος Κατάρτισης: Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ζωντανή παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας ΜS TEAMS.

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €430

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €300

Κόστος  Συμμετοχής: €130

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ:  €350

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ.