04/Σεμινάριο

Μάθετε τι είναι το GDPR και πώς εφαρμόζεται στην Επιχείρησή σας.

Πρόνοιες και Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) & Πρακτικές Εφαρμογής

Οι επιχειρήσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οι αλλαγές στην τεχνολογία αλλά και οι νομοθετικές αλλαγές δημιουργούν προβλήματα αλλά και ευκαιρίες προς εκμετάλλευση.
Σε πολλές περιπτώσεις τα στελέχη και οι άνθρωποι των επιχειρήσεων αυτών, δεν είναι σωστά ενημερωμένοι για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σε σχέση με τη διαχείριση των εταιρικών και προσωπικών τους δεδομένων ούτε πως η τεχνολογία μπορεί να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές, να οργανωθούν και να βελτιώσουν τη παραγωγικότητα τους.

Οι Στόχοι του Σεμιναρίου είναι οι εξής:
• Να εκτιμούν πως το νομικό/ρυθμιστικό περιβάλλον επηρεάζει στη λειτουργία της επιχείρησης τους
• Να αντιλαμβάνονται τα ωφέλη από τη χρήση τεχνολογίας και τη ψηφιοποίηση των δεδομένων της επιχείρησης τους
• Να αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο συνήθως διεκπαιρεώνουν την εργασία τους (doing business as usual)
• Να υιοθετούν σύγχρονες λύσεις τεχνολογίας για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην εργασίας τους
• Να απαριθμούν τα βασικά ειδή πληροφορίας σε μια επιχείρηση
• Να γνωρίζουν τις βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων
• Να εφαρμόζουν συστηματική εκτίμηση κινδύνων για διασφάλιση των πληροφοριών της επιχείρησης
• Να σχεδιάζουν διεργασίες που να ενωποιούν τις διατμηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης τους
• Να εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της επιχείρησης τους

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
Σε στελέχη ΜΜΕ που έχουν υπό την ευθύνη τους την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών και επιχειρησιακών δεδομένων, όπως επίσης και το σχεδιασμό ενός ενοποιημένου εταιρικού συστήματος διαχείρισης τους. π.χ Διευθυντές ΜΜΕ, Υπεύθυνοι ΙΤ, Στελέχη πωλήσεων, στελέχη νομικών υπηρεσιών, υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – CPD:
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσμετρά σε 5 μονάδες Συνεχιζόμενης Κατάρτισης – CPD

Μέθοδος Κατάρτισης
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ζωντανή παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας ΜS TEAMS.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: 30/4, 14, 16 & 23/05/2024

Μέρες: κάθε Τρίτη και Πέμπτη
Ώρες: 17:00 – 20:30

Διάρκεια Κατάρτισης: 14 ώρες

Χώρος:Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ζωντανή παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας ΜS TEAMS.

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €425

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €280

Κόστος Συμμετοχής: €145 

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ: €300 

CPD POINTS: Το μάθημα είναι εγκεκριμένο για 5 Μονάδες CPD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ.