Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος έχει  ως κύριο αποτέλεσμα την εδραίωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην καθημερινή μας ζωή. Αναμφίβολα οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εποχής.

Ψηφιακές Δεξιότητες και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:
Η συνεχής εξέλιξη των ΤΠΕ συμβάλλουν στη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ κυβερνητικών φορέων και πολιτών. Παρόλα ταύτα, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ότι βοηθά τους πολίτες να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες εύκολα και γρήγορα. Παραδείγματος χάρη, οι πολίτες μπορούν να πληρώσουν του λογαριασμούς τους, τους φόρους τους κτλ. Επομένως, η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων κάνει την καθημερινή  μας ζωή πολύ πιο εύκολη.

Ψηφιακές Δεξιότητες και παραγωγικότητα:
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η παραγωγικότητα και η οικονομική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Έχει παρατηρηθεί ότι οι εργαζόμενοι που έχουν βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες είναι πιο παραγωγικοί στην εργασία τους. Επομένως, η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί προστιθέμενη αξία. Η υψηλή παραγωγικότητα έχει ως αποτέλεσμα την  οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο.

Ψηφιακές Δεξιότητες και επικοινωνία:
Μία άλλη σημαντική πτυχή των ΤΠΕ είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Δηλαδή, το διαδίκτυο βοηθά τους ανθρώπους να επικοινωνούν με φίλους, συγγενείς και άτομα με τα οποία έχουν κοινά ενδιαφέροντα.

Η εταιρεία G.S. Europractices Ltd προωθεί την ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων:
Η εταιρεία μας προωθεί την απόκτηση βασικών ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων υλοποιώντας σχετικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτή τη στιγμή, υλοποιείται το επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης «Απόκτηση Βασικών Ψηφιακών Δεξιοτήτων».

Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα σεμινάρια μας!

Αφήστε μια απάντηση