09/Σεμινάριο

Coaching is the most important leadership element in helping your employees accomplish their goals!!!

Ανάπτυξη της Ατομικής Διαχείρισης της Απόδοσης (Personal Performance Management)

Στον σύγχρονο επαγγελματικό κόσμο oι οργανισμοί μπορούν να διαθέτουν ικανά άτομα σε σημαντικές θέσεις με αρκετά προσόντα αλλά να μην είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες τους. Oι τεχνικές δεξιότητες και η γνώση τους είναι αναμφίβολα ζωτικής σημασίας, ωστόσο η Ανάπτυξη της Ατομικής Διαχείρισης της Απόδοσης των Εργαζόμενων (Aποτελεσματικό Coaching) τους μέσα στην καθημερινή
λειτουργία οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με πολλές απαιτήσεις και προκλήσεις για να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντα με επιτυχία είναι πρόκληση!!

To Αποτελεσματικό Coaching χρειάζεται μια αποτελεσματική διαχείριση ενός συνδυασμού παραγόντων του Περιβάλλοντος Εργασίας (Συνθήκες, Στυλ Ηγεσίας, Διαφορετικότητα, Πολυπλοκότητα, Δυναμικότητα, Απαιτήσεις, Συμβάντα) και του Οικοσυστήματος του ατόμου ( Αξίες, Νοοτροπίες, Κίνητρα, Αυτοπεποίθηση, Συγκέντρωση, Οργάνωση, Πειθαρχία, Αξιοποίηση των δεξιοτήτων, Αυτοδιαχείριση, Συνεχής ανάπτυξη) κατά την διάρκεια της
καθημερινότητας η οποία γίνεται ολοένα πιο πιεστική. Η όλη διαχείριση χρειάζεται να στοχεύει την διατήρηση της ενέργειας και του ενδιαφέροντος του κάθε ατόμου σε επίπεδο που θα εργάζεται με περισσότερο ζήλο χωρίς να φθάνει στην εξουθένωση και παράλληλα να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό σε υψηλό επίπεδο.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙNAΡΙΟΥ:

Ο κύριος Στόχος του Προγράμματος είναι να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον ενισχύοντας την ικανότητα της αυτεπίγνωσης, της αυτοδιαχείρισης και της κοινωνικής επίγνωσης. Για να επιτευχθεί ο πιο πάνω στόχος υπάρχει η ανάγκη κατάρτισης των ατόμων σε σημαντικές θέσεις να αναπτύσσουν τις πιο πάνω δεξιότητες με κύριο σκοπό και στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και να είναι σε θέση να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με τους εργαζομένους τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Ο πυρήνας του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και η διαπροσωπική επικοινωνία.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μεταξύ άλλων θα είναι σε θέση να:
– διατυπώνουν τις βασικές νοοτροπίες της ατομικής παραγωγικότητας (Coaching)
– επεξηγούν τεχνικές και εργαλεία που αναπτύσσουν την ατομική παραγωγικότητα.
– κατονομάζουν το λόγο που το «Coaching» είναι ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς τους και να συνειδητοποιούν τα οφέλη του «Coaching»
– περιγράφουν το ρόλο του «Coach»
– απαριθμούν τις τεχνικές που εμπλέκονται στο επιτυχημένο «Coaching»
– χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το «Coaching» για να βελτιώσουν την απόδοση των εργαζομένων τους και να τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν.
– διαχειρίζονται και να διαπραγματεύονται δύσκολες/περίεργες περιπτώσεις  επεξηγούν τον όρο «αποτελεσματική ανατροφοδότηση»,
– παροτρύνουν τα άτομα να μιλούν ανοικτά και να είσαι ανοιχτοί σε νέες ιδέες
– υιοθετούν ενεργητική ακρόαση να επικοινωνούν με τους εργαζομένων τους και να είσαι ευέλικτοι.
– οργανώνουν πιο αποτελεσματικά τις καθημερινές τους εργασίες εκτιμώντας καλύτερα τον απαιτούμενο χρόνο, μέσα / εργαλεία εκτέλεσης και συνεργασία με εμπλεκόμενα άτομα.

Οι πιο πάνω δεξιότητες είναι αυτές που επιτρέπουν σε έναν επαγγελματία να διαχειρίζεται
την ομάδα του αποτελεσματικά, να παραμένουν συγκεντρωμένοι, να λειτουργούν κάτω
από πίεση και να προσαρμόζονται εύκολα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Επίσης
πετυχαίνουν να βελτιώσουν την απόδοση των εργαζομένων τους και να τους βοηθήσουν να
αναπτυχθούν.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

– Διοικητικό, Διευθυντικό, Εποπτικό, Τεχνικό και Επιστημονικό προσωπικό σε τμήματα όπως
– Βοηθοί Διευθυντές και Γενικά Λειτουργοί
– Επιστημονικό προσωπικό των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού
– Διευθυντές Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέσεων και Στρατηγικού Σχεδιασμού μιας επιχείρησης/ οργανισμού που έχει άτομα υπό την εποπτεία του.
– Διευθυντές Οικονομικών και Εσωτερικός Έλεγχος
– Διευθυντές Παραγωγής, Logistics & Αποθήκη, Πληροφορικής.

Μέθοδος Κατάρτισης:

Το πρόγραμμα προσφέρεται Διαδικτυακά μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή:16, 18, 23 & 25 Απριλίου 2024
Μέρες: κάθε Τρίτη και Πέμπτη
Ώρες: 17:00 – 20:30

Διάρκεια Κατάρτισης: 14 ώρες

Μέθοδος Κατάρτισης: Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ζωντανή παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας ΜS TEAMS.

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €405

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €280

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ:  €300

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ.