09/Σεμινάριο

Συνδεθείτε Ψηφιακά για Προσαρμογή στην νέα εποχή της Ψηφιακής Μετάλλαξης!!!

Ψηφιακές Γνώσεις και Δεξιότητες Χρηστών

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για απόκτηση υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου οι Συμμετέχοντες να μπορούν να παρακολουθούν τον ταχύ ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών, να προσαρμόζονται στο νέο περιβάλλον πού επιβάλλει η πλήρης Ψηφιοποιήσει των εργασιών των Επιχειρήσεων και Κυβερνητικών Υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα αφορά την δημιουργία της λεγόμενης Κοινωνίας των Γνώσεων, μιας κοινωνίας η οποία εξαρτάται περισσότερο από ποτέ στην Ψηφιακή Γνώση η οποία ανάγεται σε κυρίαρχη στρατηγική επιλογή και σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης, όπου κεντρικός ρόλος σε αυτή την προσπάθεια αποδίδεται στην Ψηφιακή Μετάλλαξη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι Συμμετέχοντες τις γνώσεις και δεξιότητες πού χρειάζονται για να είναι σε θέση να εξασκούν τα Εταιρικά & Προσωπικά τους καθήκοντα πλέον Ψηφιακά.

Όφελος:
Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν:
– Απόκτηση βασικών / βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων
– Ποιοτική κατάρτιση
– Εκμάθηση συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E- LEARNING)»
– Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών
– Αύξηση της παραγωγικότητας και στελέχωση με καταρτισμένο προσωπικό, σε ότι αφορά την γνώση ψηφιακών δεξιοτήτων, που να ανταποκρίνεται στις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες της κάθε εταιρείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σέ όλους τούς εργαζόμενους όλων των επιχειρήσεων, σέ ανέργους, καθώς και σέ ιδιοκτήτες μικρό μεσαίων επιχειρήσεων, ως απαραίτητη πλέον προϋπόθεση για να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, εφόσον οι ικανότητες αυτές παρέχουν προστιθέμενη αξία στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική συνοχή και στην προσωπική ανέλιξη στην εργασία τους.

Μέθοδος Κατάρτισης
Το πρόγραμμα προσφέρεται Δια Ζώσης βάση Πρωτοκόλλου και Διαδικτυακά μέσω της νέας μέθοδος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: Upon Request

Διάρκεια Κατάρτισης: 40 ώρες

Χώρος: Μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟM.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες HRDA κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο: https://bit.ly/2VSWgWU.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com