Για περαιτέρω πληροφορίες ή εγγραφή στο σεμινάριο συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα επιλέγοντας το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συγκατατίθεμαι όπως η G.S EUROPRACTICES LTD συμπεριλάβει στα αναγκαία για τους σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας αρχεία, τα ατομικά μου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αναφέρω  στην παρούσα ηλεκτρονική φόρμα.  Επίσης, αποδέχομαι όπως λαμβάνω μηνύματα στο κινητό μου ή/και στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο που αφορούν σε ενημερώσεις ή/και ειδοποιήσεις σχετικά με την αίτησή μου.»

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες.

+357 22 353 220 / seminars@europractices.com