Οι Υπηρεσίες Μας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η G.S. Europractices Ltd είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) και Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) από ΑνΑΔ. Οι συμμετέχοντες αποκτούν εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

Οι συμμετέχοντες των έργων που τρέχουμε αποκτούν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περιθωριοποίησης, κοινωνικής αδικίας, ξενοφοβίας, διακρίσεων και ρατσισμού.

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προωθούμε την ισότητα των φύλων μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων μας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δημιουργούμε, συλλέγουμε και συμβάλουμε στη διάδοση της εμπεριστατωμένης γνώσης πάνω σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ισότητα φύλων, κοινωνική πρόοδος και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Στοχεύουμε στην υποστήριξη και προώθηση της ενδυνάμωσης και αποκατάστασης των Αναγνωρισμένων Προσφύγων, των προσφύγων που βρίσκονται κάτω από Διεθνή Προστασία και υπηκόων τρίτων χωρών.

ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαφημιστικές και προωθητικές εκστρατείες οι οποίες έχουν ως στόχο την προβολή του ρόλου της εκπαίδευσης πάνω σε διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com