Σχετικά με εμάς

Λίγα λόγια για την εταιρεία μας

Η G.S. Europractices Ltd είναι μία εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία ιδρύθηκε το 2011. Η έδρα της εταιρείας είναι στη Λευκωσία. Οι δραστηριότητες της εταιρείας επικεντρώνονται στους τομείς της κοινωνικής προόδου, του φύλου, της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, των ΜΜΕ και του πολιτισμού. Η G.S. Europractices Ltd προωθεί τα πιο πάνω μέσω προγραμμάτων κοινής ωφέλειας, καθώς επίσης και με τη διεξαγωγή ερευνών, και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Το 2016, η G.S. Europractices Ltd εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).

Το εύρος των πιο πάνω δραστηριοτήτων επεκτείνεται με:
– Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την προώθηση του δημόσιου συμφέροντος
– Το συντονισμό και τη συμμετοχή σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυπριακή Δημοκρατία και άλλους φορείς και εταιρείες

Η G.S. Europractices Ltd έχει ήδη υλοποιήσει επτά έργα. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία υλοποιεί τέσσερα έργα και, προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ. Η εταιρεία συνεργάζεται με πανεπιστήμιο, ΜΚΟ, τοπικές αρχές, κυβερνητικούς φορείς και άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την υλοποίηση διαφόρων έργων. Η εταιρεία σκοπεύει να υλοποιήσει περισσότερα έργα και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στο εγγύς μέλλον.

Το Όραμα Μας

Το όραμα της G.S. Europractices Ltd είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση μίας κοινωνίας όπου θα επικρατούν η κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα των φύλων για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου και καταγωγής. Όλοι οι πολίτες θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους ελεύθερα και χωρίς κανενός είδους διάκριση.

Η αποστολή Μας

Η αποστολή μας επικεντρώνεται στην ανακούφιση της φτώχειας, την πάταξη της αδικίας και της διαφθοράς, καταπολέμηση των διακρίσεων, και στην προώθηση της ευημερίας, διασφαλίζοντας ότι οι αναγκαίες πολιτικές και πρακτικές εφαρμόζονται επαρκώς. Ανάμεσα σε άλλα, στοχεύουμε στην προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην ισότητα των φύλων.

Οι στόχοι της Εταιρείας Μας

Η δουλειά μας βασίζεται στους ακόλουθους στρατηγικούς στους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

1. Καθορισμός μίας εναλλακτικής ατζέντας η οποία θα στοχεύει στην προώθηση εναλλακτικών επιλογών και λύσεων όσο αφορά την υφιστάμενη ατζέντα και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητα φύλων και ανάπτυξη.

2. Επιρροή της κυβέρνησης στοχεύοντας την παρότρυνση των κυβερνητικών φορέων να δεσμευθούν περισσότερο όταν χαράζουν και εφαρμόζουν διάφορες πολιτικές στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας φύλων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

3. Βελτίωση της ήδη υπάρχουσας γνώσης στοχεύοντας στη δημιουργία, σύγκριση και διάχυση της τεκμηριωμένης γνώσης πάνω σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας φύλων, κοινωνικής προόδου και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

4. Προώθηση της καινοτομίας με στόχο να βοηθήσουμε το άτομο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα προωθώντας τη δημιουργικότητα και, την ανταλλαγή γνώσης και στρατηγικής ευελιξίας. Ωστόσο, το άτομο θα πρέπει να είναι πρόθυμο να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές και να τις ενσωματώσει στην καθημερινότητα του και στην εργασία του.

5. Ενθάρρυνση της ανταλλαγής και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευόμενων με την υλοποίηση ερευνών, παροχή βοήθειας, μεταφορά τεχνογνωσίας και των αποτελεσμάτων διαφόρων ερευνών και μετατρέποντας τα σε νέες ευκαιρίες εργοδότησης και επιχειρηματικότητας.

Ο κάθε ένας από τους πιο πάνω στόχους έχει την ίδια βαρύτητα για εμάς.

 

Η Ομάδα Μας

Το κύριο πλεονέκτημα μας είναι η ομάδα μας.

Η ομάδα της  G.S. Europractices Ltd αποτελείται από εξειδικευμένους συμβούλους, όπως οικονομολόγους, δικηγόρους, κοινωνιολόγους, τραπεζικούς, ψυχολόγους, ερευνητές και δημοσιογράφους.  Ανάμεσα σε άλλα, η εταιρεία μας έχει στενή συνεργασία με διάφορους εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς.

Η ομάδα μας έχει αναπτύξει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους ακόλουθους τομείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:

+ Θέματα Ισότητας Φύλων

+ Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

+ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

+ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

+ Οικονομικές Υπηρεσίες

+ Θέματα Μετανάστευσης

+ Διεθνές Μάρκετινγκ και Προωθητικές Ενέργειες

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com