01/Σεμινάριο

Αναβάθμιση των γνώσεων στους κανονισμούς ασφαλείας των Εγκαταστάσεων Κεντρικών Θερμάνσεων

Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων Επίπεδο ΣΕΠ/CYQF/EQF4

H Επιμόρφωση και Πιστοποίηση των Επαγγελματικών Προσόντων των Μηχανολόγων και Τεχνικών Εγκαταστάσεων Κεντρικών Θερμάνσεων, θα βελτιώσει την ποιότητα και την ασφαλή και οικονομική λειτουργία των Εγκαταστάσεων Κεντρικών Θερμάνσεων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιγράφει όλα όσα αφορούν τις Εγκαταστάσεις Κεντρικών Θερμάνσεων, όπως αυτά περιγράφονται στο Πρότυπο της ΑνΑΔ:

«Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων Επίπεδο ΣΕΠ/CYQF/EQF4»

Τα κύρια οφέλη του προγράμματος είναι:

Το πρόγραμμα θα καταρτίσει και θα προετοιμάσει τους Συμμετέχοντες, σ’ όλα τα θέματα του Προτύπου, έτσι που οι συμμετέχοντες να μπορούν να εγκατασταίνουν σωστά, οικονομικά και με ασφάλεια συστήματα κεντρικών θερμάνσεων και επίσης να προετοιμαστούν σωστά για να μπορέσουν να επιτύχουν στην Εξέταση / Αξιολόγηση τους, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως Τεχνικοί Συστημάτων Κεντρικών Θερμάνσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνετε σε:

Τεχνικούς, Μηχανολόγους Συστημάτων Κεντρικών Θερμάνσεων κι άλλων ατόμων σχετικών ειδικοτήτων, που ενδιαφέρονται να προετοιμαστούν για Πιστοποίηση των Επαγγελματικών τους Προσόντων, στα Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων (εφ΄ όσον διαθέτουν την απαραίτητη Πρακτική Εμπειρία).

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: 05/11/2018 – 14/01/2019
Μέρες: Δευτέρα και Πέμπτη
Ώρες: 17:30 – 21:10

Διάρκεια Κατάρτισης: 60 ώρες

Χώρος: G.S EUROPRACTICES LTD 

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €924

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €720

Κόστος  Συμμετοχής: €204 + €175,56 ΦΠΑ* = €379,56

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Προσφέρονται εκπτώσεις σε Φοιτητές. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Οι μακροχρόνιοι άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 350 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Για δηλώσεις συμμετοχής μέσω διαδικτύου κάντε κλικ ΕΔΩ.