Τα Σεμινάρια Μας

Πολυεπιχειρησιακά

…για να διαδραματίζεις σημαντικό ρόλο στον τομέα της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ!!!

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

RESTART & GROW: Ισχυρή Επιχειρηματική Ανάκαμψη

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

…για Ανάπτυξη Ικανοτήτων Σχεδιασμού, Δημιουργίας & Διαχείρισης Δεδομένων ΜΕΣΩ των εργαλείων της M. EXCEL!!!

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Για την δημιουργία πιστών πελατών και αύξηση πωλήσεων

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Σύγχρονη Διοίκηση Γραφείου για την άσκηση Άριστης Γραμματειακής Υποστήριξης

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Μονοεπιχειρησιακά

Μάθετε τι είναι το GDPR και πώς εφαρμόζεται στην Επιχείρησή σας.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Εκπαιδευτείτε στις καλύτερες Στρατηγικές Πωλήσεων στο Λιανικό Εμπόριο για να αυξήσετε τα κέρδη σας!

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Συνδεθείτε Ψηφιακά για Προσαρμογή στην νέα εποχή της Ψηφιακής Μετάλλαξης!!!

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Η Εμπειρία Μας

Χρόνια εμπειριας

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com