Τα Σεμινάρια Μας

Προετοιμασία για τις εξετάσεις BASIC/ADVANED LEVEL της ΕΚΚ (CySEC)

Το πρόγραμμα έχει επιχορηγηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

μέχρι και 21 CPD UNITS | 4 ημέρες | €79.80 πλέον ΦΠΑ

Το πρόγραμμα έχει επιχορηγηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Εκπαιδευτείτε στις καλύτερες Στρατηγικές Πωλήσεων στο Λιανικό Εμπόριο για να αυξήσετε τα κέρδη σας!

Το πρόγραμμα έχει επιχορηγηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Συνδεθείτε Ψηφιακά!

Το πρόγραμμα έχει επιχορηγηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Αποκτήστε τις Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες Οργάνωσης Γραφείου και ενημερωθείτε για τα Νέα Πρότυπα Διαχείρισης και Διοίκησης που ισχύουν σε ένα Σύγχρονο Γραφείο Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα έχει επιχορηγηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Μάθετε τι είναι το GDPR και πώς εφαρμόζεται στην Επιχείρησή σας.

Το πρόγραμμα έχει επιχορηγηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Η Εμπειρία Μας

Χρόνια εμπειριας

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες.

+357 22 353 222 / info@europractices.com