Τα Σεμινάρια Μας

Πολυεπιχειρησιακά

Building Managers!

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

…για να διαδραματίζεις σημαντικό ρόλο στον τομέα της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ!!!

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Μάθετε τι είναι το GDPR και πώς εφαρμόζεται στην Επιχείρησή σας.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

…για Ανάπτυξη Ικανοτήτων Σχεδιασμού, Δημιουργίας & Διαχείρισης Δεδομένων ΜΕΣΩ των εργαλείων της M. EXCEL!!!

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Για την δημιουργία πιστών πελατών και αύξηση πωλήσεων

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Σύγχρονη Διοίκηση Γραφείου για την άσκηση Άριστης Γραμματειακής Υποστήριξης

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ COACHING» μέσω της Εν Συναίσθησης.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Μονοεπιχειρησιακά

Εκπαιδευτείτε στις καλύτερες Στρατηγικές Πωλήσεων στο Λιανικό Εμπόριο για να αυξήσετε τα κέρδη σας!

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Επενδύστε στη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού σας!  

Αποκτήστε νέες γνώσεις ή αναβαθμίστε τις υφιστάμενες γνώσεις και δεξιότητες!

Τα πιθανά προγράμματα Κατάρτισης για Απόκτηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν έγκρισης της ΑνΑΔ.

Η Εμπειρία Μας

Χρόνια εμπειριας

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com