03/Σεμινάριο

Αναβάθμιση των γνώσεων στους κανονισμούς ασφαλείας των Εγκαταστάσεων Υγραερίου

Περιγραφή Κωδικών Πρακτικής & Πυροπροστασίας για το Υγραέριο - Μελέτη

Οι ανάγκες της ειδικότητας του Τεχνικού Υγραερίου, απαιτούν την περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων τους, στους κανονισμούς ασφαλείας των Εγκαταστάσεων Υγραερίου, στη σωστή εγκατάσταση των δεξαμενών, οργάνων, διασωληνώσεων και εξαρτημάτων και στη σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία των συσκευών και των εγκαταστάσεων υγραερίου γενικά.

Η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού, είναι και μια από τις προϋποθέσεις για απόκτηση Άδειας Εγκαταστάτη Υγραερίου, από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, βάσει των Κανονισμών που ετοίμασε, όταν τεθούν σε ισχύ.

Επίσης οι Τεχνικοί Υγραερίου που είναι και Τεχνικοί Κεντρικών Θερμάνσεων ή/και Υδραυλικών, θα μπορούν να Πιστοποιηθούν στις ειδικότητες αυτές, μέσω της ΑνΑΔ και μέσω της Πιστοποίησης αυτής, θα είναι και Πιστοποιημένοι Τεχνικοί και για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου.

Στόχοι:  

Με το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα:

– Αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που αφορούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων υγραερίου, όπως είναι οι ιδιότητες του υγραερίου που η άγνοια στις γνώσεις αυτές οδηγούν σε λανθασμένες εγκαταστάσεις με επικίνδυνες συνέπειες

– Θα αποκτήσουν τις απαραίτητες πρακτικές γνώσεις για σωστή και ασφαλή εγκατάσταση των μερών που αποτελούν τις εγκαταστάσεις υγραερίου.

– Μπορούν να εγκαταστήσουν και να συντηρούν συσκευές υγραερίου με σωστό και ασφαλή τρόπο, για διασφάλιση ασφαλούς και οικονομικής λειτουργίας

– Αποδεχτούν την ανάγκη για αναβάθμιση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων τους, έτσι να που να είναι είναι σε θέση να εγκαταστήσουν εγκαταστάσεις και συσκευές υγραερίου LPG, με ασφάλεια στη λειτουργία τους

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Τεχνικούς, Εργοδηγούς Μηχανολόγους και άλλα άτομα που ασχολούνται με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό υγραερίου LPG.

 

Διάρκεια και Κόστος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Διεξαγωγή: Νοέμβριος 2018
Μέρες: –
Ώρες:

Διάρκεια Κατάρτισης: 54 ώρες

Χώρος: G.S EUROPRACTICES LTD 

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €833

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €648

Κόστος  Συμμετοχής: €185 +  €158.27 ΦΠΑ* = €343.27

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Προσφέρονται εκπτώσεις σε Φοιτητές. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 350 220 / seminars@europractices.com

Για δηλώσεις συμμετοχής μέσω διαδικτύου κάντε κλικ ΕΔΩ.