01/Σεμινάριο

Οι Ευτυχείς Πελάτες Είναι το Καλύτερο Μάρκετινγκ 🙂

Ποιοτικές Συναντήσεις Υποστήριξης & Εξυπηρέτησης Πελατών

Η Εξυπηρέτηση Πελατών είναι η μόνη λειτουργία σήμερα που μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Ο κύριος λόγος που οι εταιρείες χάνουν πελάτες είναι επειδή οι πελάτες αισθάνονται παραμελημένοι και αγνοημένοι και ως εκ τούτου αναζητούν αυτούς που τους ενδιαφέρουν, είτε σε επίπεδο εταιρείας, αλλά κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών τόσο το μεγαλύτερο είναι το όφελος. Οι πελάτες χρειάζονται απλώς την κατάλληλη προσοχή. Η νέα αγορά έχει τριπλασιάσει την ανάγκη για προσαρμοσμένες εξατομικευμένες υπηρεσίες, φτάνοντας όχι μόνο στην ικανοποίηση των πελατών, αλλά και σε ένα πλήρες πλαίσιο σχέσης με τους πελάτες. Ο πελάτης είναι κυρίαρχος και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
– Διατυπώνουν, συσχετίζουν, διαχωρίζουν, και περιγράφουν τα οφέλη και τα κίνητρα με προσανατολισμό την ποιοτική υποστήριξη των πελατών.
– Εκτελούν, επιδεικνύουν, αιτιολογούν, αναπτύσσουν και οργανώνουν υψηλότερα επίπεδα φροντίδας των πελατών.
– Δικαιολογούν, υπερασπίζονται και αντιλαμβάνονται τις ανάγκες του πελάτη και συμμετέχουν στη συνολική υπεροχή της εξυπηρέτησης προς όφελος των πελατών.

Οι Στόχοι του Σεμιναρίου είναι:
– Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
– Παροχή ειδικής εκπαίδευσης στον αρμόδιο πάροχο υποστήριξης και εξυπηρέτησης του πελάτη για συνολική υπεροχή της εξυπηρέτησης προς όφελος των πελατών
– Συνεχής παρακολούθηση των αναγκών των πελατών
– Κριτήρια ποιοτικής ικανοποίησης πελατών
– Οργάνωση για την Αξιολόγησης της Απόδοσης στην Ποιότητα Εξυπηρέτησης Πελατών.
– Εκτέλεση έργου με βάση την αρχή της Ποιοτικής εξυπηρέτησης
– Αξιολόγηση τους έργου τους μέσω της κατάλληλης Κλίμακας Μέτρησης της Απόδοσης Εξυπηρέτησης του πελάτη

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
– Eπιστημονικό προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών
– Επόπτες Εξυπηρέτησης πελατών
– Επόπτες Πωλήσεων
– Επιστημονικό (Επόπτες) Προσωπικό Μάρκετινγκ και Προώθησης
– Επιστημονικό Διοικητικό προσωπικό που επικοινωνεί με πελάτες

Μέθοδος Κατάρτισης
Το πρόγραμμα προσφέρεται Διαδικτυακά μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: Μάϊος 2023
Μέρες: κάθε Τρίτη και Πέμπτη
Ώρες: 17:00 – 20:00

Διάρκεια Κατάρτισης: 15 ώρες

Χώρος: Το πρόγραμμα προσφέρεται Διαδικτυακά μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Microsoft Team ή Zoom.

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €400

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €255

Κόστος  Συμμετοχής: €145 + €76 ΦΠΑ* = €221

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ:  €200 + ΦΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες HRDA κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο: https://bit.ly/2VSWgWU.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ.