Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένας σημαντικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης. Δεδομένου ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συμβάλλει στην επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές επιδράσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η απόκτηση και η περαιτέρω ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων σε διάφορα πεδία. Αναμφίβολα οι συνεχείς εξελίξεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, του τομέα των κατασκευών και της τεχνολογίας, αποτελούν κίνητρο για τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία επιχορηγούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνεχείς αλλαγές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν αναπτύξει τις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις τους γύρω από ένα αντικείμενο έχουν περισσότερες πιθανότητες να προαχθούν διότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε διάφορες επαγγελματικές προκλήσεις.

Επιπρόσθετα, εργαζόμενοι παρακολούθησαν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης φαίνεται ότι έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση όσο αφορά στη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Επίσης, φαίνεται ότι είναι πιο ευχαριστημένοι με το αντικείμενο της εργασίας τους επομένως τείνουν να είναι και πιο δημιουργικοί.

Η G.S. Europractices Ltd αναγνωρίζει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Η εταιρεία μας είναι εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και εγκεκριμένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Οι συμμετέχοντες οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στα σεμινάρια μας έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους σε διάφορους τομείς.

Κάντε μας Like us στο Facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter, και βρείτε πληροφορίες για τα σεμινάρια μας.

  • Post category:Blog
  • Post comments:0 Comments

Αφήστε μια απάντηση