05/Σεμινάριο

Αποκτήστε τις Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες Οργάνωσης Γραφείου και ενημερωθείτε για τα Νέα Πρότυπα Διαχείρισης και Διοίκησης που ισχύουν σε ένα Σύγχρονο Γραφείο Επιχειρήσεων.

Οργάνωση και Διοίκηση/Διαχείριση Γραφείου

Το σεμινάριο Οργάνωσης και Διαχείρισης Γραφείου θέτει σαν βασική ανάγκη την μάθηση των κυριότερων θεμάτων Οργάνωσης Γραφείου. Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης. Επίσης σκοπός είναι να παρουσιάσει τη σύγχρονη μορφή οργάνωσης γραφείου, με τη χρήση της τεχνολογίας, τη σωστή διαχείριση του χρόνου και τον έλεγχο του στρες. Αφετέρου, να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις ικανότητες επικοινωνίας των στελεχών και να τονίσει την σημασία της ορθής επικοινωνίας με προϊσταμένους, πελάτες, συνεργάτες και συναδέλφους τόσο γραπτά όσο προφορικά και ηλεκτρονικά. Αντίστοιχα, θα αποκτήσει πλήρη και σαφή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τεχνολογία και ειδικότερα των προγραμμάτων που προτιμώνται και χρησιμοποιούνται στην οργάνωση γραφείου.

Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πρωταρχικό ρόλο και αποτελεί το σπουδαιότερο συντελεστή για την οργάνωση και λειτουργία μιας μοντέρνας επιχείρησης.

Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχει την δυνατότητα ανέλιξης και ανάπτυξης στο τομέα της διοίκησης όπως διαχείριση γραφείου, λειτουργία γραφείου, ψηφιακό γραφείο, αποτελεσματική οργάνωση και προγραμματισμός, γραπτή και προφορική επικοινωνία, διαχείριση χρόνου, και κατανόηση οικονομικών δεδομένων. Έτσι λοιπόν, το σεμινάριο στοχεύει να βοηθήσει τους γραμματειακούς λειτουργούς και όχι μόνο, να οργανώσουν καλύτερα το γραφείο τους και τη δουλειά τους με εκσυγχρονισμό και δημιουργικότητα.

Οι Στόχοι του Σεμιναρίου είναι οι εξής:
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις κυριότερες έννοιες που αφορούν θέματα Οργάνωσης Γραφείου. Θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης στελεχών που υποστηρίζουν τα μεσαία στελέχη ή/και επιχειρηματίες Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να μάθουν για τις λειτουργίες τις δομές και τις πρακτικές που ισχύουν σε ένα σύγχρονο γραφείο επιχειρήσεων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
Γραμματείς , Υπάλληλους Γραφείου, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη Γραμματειακής Υποστήριξης που θέλουν να ενημερωθούν για τα νέα πρότυπα διοίκησης, καθώς και σε Γραμματείς που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: 12/09—10/10/2019, 17/10-14/11/2019 & 21/10-19/12/2019
Μέρες: κάθε Πέμπτη
Ώρες: 08:00 – 12:30

Διάρκεια Κατάρτισης: 20 ώρες

Χώρος: Κεντρικά Γραφεία G.S EUROPRACTICES LTD, οδός Κανάρη 8 & Γωνία Προδρόμου, 2ος όροφος, Διαμ. 201, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €400

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €164

Κόστος  Συμμετοχής: €160 + €76 ΦΠΑ* = €236

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ:  €350 + ΦΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Προσφέρονται εκπτώσεις σε Φοιτητές. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 350 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Για δηλώσεις συμμετοχής μέσω διαδικτύου κάντε κλικ ΕΔΩ.

Close Menu