03/Σεμινάριο

Εκπαιδευτείτε στις καλύτερες Στρατηγικές Πωλήσεων στο Λιανικό Εμπόριο για να αυξήσετε τα κέρδη σας!

Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων

Η πώληση είναι μια διαρκής διαδικασία που επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή  και δεν περιορίζεται μόνο στις εμπορικές πράξεις και πρακτικές. Εμπεριέχει γνώση, επιθυμία, ενθουσιασμό, δημιουργικότητα, εμπιστοσύνη και πρόθεση για επιτυχία.  Κατά συνέπεια οι πωλήσεις είναι επικοινωνία, κουλτούρα, θετική στάση που τελικά γίνεται τρόπος ζωής με κύριο χαρακτηριστικό την αισιοδοξία.

Η επιτυχία μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει, εξαρτάται από το ύψος των πωλήσεων που επιτυγχάνει. Η πολυπλοκότητα όμως των σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών αφενός και η ανάγκη δημιουργίας και διατήρησης διαπροσωπικών και μακροχρόνιων σχέσεων και επαφών με τους πελάτες, αφετέρου, έχουν αναγκάσει πολλές επιχειρήσεις να βασίζονται ολοένα και περισσότερο στις ικανότητες και δεξιότητες των σύγχρονων επαγγελματιών πωλητών στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση του προγράμματος πωλήσεων της επιχείρησης.  Ποιοι είναι οι πωλητές αυτοί?

Είναι οι επαγγελματίες πωλητές του λιανικού εμπορίου  που αντιπροσωπεύουν εμπορικές και μεταποιητικές βιομηχανικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας και προμηθεύουν με προϊόντα και υπηρεσίες.

Σε τι διαφέρουν οι επαγγελματίες αυτοί πωλητές που στελεχώνουν τα τμήματα πωλήσεων των πιο πάνω  επιχειρήσεων, από τους εργαζόμενους στα άλλα τμήματα των επιχειρήσεων αυτών?

1/ Ο Πωλητής είναι αυτός που εφαρμόζει στην αγορά τις στρατηγικές Μάρκετινγκ της επιχείρησης προωθώντας τα προϊόντα της και  διαπραγματευόμενος την τιμή τους.

2/ Ο Πωλητής είναι αυτός που θα φέρει τις πωλήσεις στην επιχείρηση.

3/ Ο Πωλητής θα πρέπει να είναι δημιουργικός, επίμονος και να παίρνει πρωτοβουλίες και όλα αυτά προϋποθέτουν ότι υπάρχει κάποιο σύστημα υποκίνησής του στην επιχείρηση πού είναι η επιμόρφωση και η επαγγελματική του κατάρτιση,  επιτήρηση και αξιολόγησής του.

4/ Ο Πωλητής σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους θα πρέπει να διαθέτει σε μεγάλο βαθμό διπλωματικές και κοινωνικές ικανότητες για να μπορεί να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη.

5/ Τέλος, ο Πωλητής είναι τα αυτιά και τα μάτια της επιχείρησης στην αγορά, μεταφέροντας στην επιχείρηση σημαντική ενημέρωση και πληροφορίες σχετικά με την αποδοχή των προϊόντων/ υπηρεσιών της επιχείρησης, τις στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές των πελατών, καθώς και τις στρατηγικές των ανταγωνιστών.

Οι Στόχοι του Προγράμματος είναι:

– η βελτίωση των δεξιοτήτων εποπτικού προσωπικού των επιχειρήσεων με επακόλουθο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών,

– η αύξηση της παραγωγικότητας, και

– η στελέχωση με καταρτισμένο προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης .

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εποπτικό προσωπικό και πωλητές.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: 10/02/2020 —  26/03/2020
Μέρες: κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
Ώρες: 08:00 – 14:30

Διάρκεια Κατάρτισης: 86 ώρες

Χώρος: Κεντρικά Γραφεία G.S EUROPRACTICES LTD, οδός Κανάρη 8 & Γωνία Προδρόμου, 2ος όροφος, Διαμ. 201, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €1326

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €1032

Κόστος  Συμμετοχής: €294 + €251.94 ΦΠΑ* = €545.94 

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ:  €850 + ΦΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Προσφέρονται εκπτώσεις σε Φοιτητές. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 350 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Close Menu