Το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας. Ένας από τους τομείς που επηρεάστηκε από την εξέλιξη του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών είναι η εκπαίδευση. Σήμερα, εκτός της παραδοσιακής τάξης, οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν εξ’ αποστάσεως μαθήματα τα οποία προσφέρονται από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως χρόνου και χώρου. Αναμφίβολα, η ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί ένα νέο τρόπο μάθησης.

Η ηλεκτρονική μάθηση διακρίνεται στα μαθήματα που προσφέρονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και σ’ αυτά τα οποία αποτελούν ένα συνδυασμό φυσικής παρουσίας στην τάξη και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου. Το κύριο πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής μάθησης είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται full time μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα που τους αρέσουν από το δικό τους χώρο. Ανάμεσα σε άλλα, η ηλεκτρονική μάθηση προωθεί την ενεργό μάθηση και προσφέρει κάποιου είδους ανεξαρτησία στον εκπαιδευόμενο, διότι το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ηλεκτρονική μάθηση προϋποθέτει την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων διότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να σερφάρουν στο διαδίκτυο χωρίς κανένα πρόβλημα.

  • Post category:Blog
  • Post comments:0 Comments

Αφήστε μια απάντηση