06/Σεμινάριο

Για την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας των Υπάλληλων σας στον Χώρο Εργασίας.​

Ασφάλεια Και Υγεία Στον Χώρο Εργασίας

Η Εκτίμηση του Κινδύνου είναι βασικό στοιχείο για μια αποτελεσματική και προενεργητική διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας και αποτελεί την «καρδιά» του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, δεν αποτελεί όμως σε καμιά περίπτωση Σύστημα Διαχείρισης. Το τελευταίο είναι μία αναλυτική και συστηματική προσέγγιση αναλυτικής καταγραφής όχι απλά των μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων αλλά και εφαρμογής τους στην πράξη από τη Διοίκηση, καθώς στο Μέρος III – Άρθρο 13 του βασικού νόμου Ν.89(I)/1996, όπως τροποποιήθηκε έως το 2011, αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια ότι «κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και ευημερία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του».

Επομένως, είναι απαραίτητο τα στελέχη πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν δείκτες μέτρησης της επιτυχίας του προγράμματος (leading indicators) ώστε η διοίκηση να μπορεί να αναπροσαρμόζει επί τα βελτίω το περιεχόμενο αλλά και τις μεθόδους εφαρμογής του Συστήματος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες εποπτικού και διευθυντικού προσωπικού, λειτουργών και αντιπροσώπων ασφαλείας, και μελών της Επιτροπής Ασφάλειας επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στον Χώρο Εργασίας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εποπτικό και Διευθυντικό προσωπικό, Λειτουργούς και Αντιπρόσωπους Ασφάλειας καθώς και μελών της Επιτροπής Ασφάλειας επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στον Χώρο Εργασίας.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: Νοέμβριος 2018
Μέρες: –
Ώρες:

Διάρκεια Κατάρτισης: 14 ώρες

Χώρος: Κεντρικά Γραφεία G.S EUROPRACTICES LTD 

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €350

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €238

Κόστος  Συμμετοχής: €112 + €66.50 ΦΠΑ* = €178.50

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Προσφέρονται εκπτώσεις σε Φοιτητές. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 350 220 / seminars@europractices.com

Για δηλώσεις συμμετοχής μέσω διαδικτύου κάντε κλικ ΕΔΩ.