01/Σεμινάριο

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να Αναπτύξετε Αποτελεσματικούς Μάνατζερς & Ηγέτες για Άμεση Δράση και Υψηλή Απόδοση!!!»

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ηγεσίας για Ανάπτυξη Αποτελεσματικών Διευθυντικών Στελεχών

Ο κάθε οργανισμός για να έχει μέλλον στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον χρειάζεται από την μια να έχει μια κατάλληλα σχεδιασμένη στρατηγική και από την άλλη να την εφαρμόζει / εκτελεί με επιτυχία για να επιτυγχάνει τους στόχους του και να αναπτύσσεται συνεχώς.

Σύμφωνα με έρευνες των πανεπιστημίων Harvard, Stanford και άλλων το Μάνατζμεντ και η Ηγεσία σε όλες τις βαθμίδες, μεταξύ άλλων, έχει 3 στρατηγικούς ρόλους:
1. Να ευθυγραμμίζουν το ανθρώπινο δυναμικό με το όραμα, την αποστολή και στρατηγικούς στόχους.
2. Να κτίζουν την κατάλληλη κουλτούρα.
3. Να διασφαλίζουν την συνεχή εξέλιξη.

Ο αντίκτυπος ενός αποτελεσματικού Μάνατζμεντ σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική
Ηγεσία είναι:
• Υψηλοτέρα αποτελέσματα και απόδοση σε όλες τις λειτουργίες.
• Υψηλότερο επίπεδο εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών.
• Υψηλότερη Ικανοποίηση του προσωπικού. Όταν δεν υπάρχουν προβλήματα στις
σχέσεις και στην συνεργασίας μεταξύ τους, αξιοποιούνται οι δυνατότητες τους στο
έπακρο.
• Υψηλότεροι δείκτες απόδοσης. Το κάθε Διευθυντικό Στέλεχος μπορεί να
απογειώσει την αποδοτικότητα του προσωπικού του με τον σωστό σχεδιασμό και
εκτέλεση της κατάλληλης στρατηγικής.
• Αξιοποιούνται ευκαιρίες βελτίωσης και ανάπτυξης π.χ. νέες μέθοδοι και
προσεγγίσεις, νέα τεχνολογία, αλλαγές τρόπου εκτέλεσης εργασιών, κ.α..

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Ο πυρήνας του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και η
διαπροσωπική επικοινωνία.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
1. Αναλύουν τις βασικές δεξιότητες που αναμένεται να κατέχουν άτομα σε
διευθυντικούς ρόλους
2. Εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να υιοθετούν και να εφαρμόζουν βέλτιστες
διευθυντικές πρακτικές
3. Καλλιεργούν πιο σωστά πλαίσια και νοοτροπίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη
ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αλλαγή για
συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και την δημιουργία της κατάλληλης
κουλτούρας.

Στόχοι του Σεμιναρίου είναι:

 να εξοπλίσει τα στελέχη επιχειρήσεων με ικανοποιητικά εφόδια για να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των αυξημένων καθηκόντων ενός
διοικητικού/διευθυντικού στελέχους.
 να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις διευθυντικές /εποπτικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
– Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων/Οργανισμών
– Διευθυντές Επιχειρήσεων/Οργανισμών
– Επιστημονικό Διοικητικό προσωπικό
– Επιστημονικό Εποπτικό Προσωπικό

Μέθοδος Κατάρτισης:
Το πρόγραμμα προσφέρεται Διαδικτυακά μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή:16,18,23 & 25/04/2024
Μέρες: κάθε Τρίτη και Πέμπτη
Ώρες: 17:00 – 20:30

Διάρκεια Κατάρτισης: 14 ώρες

Μέθοδος Κατάρτισης: Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ζωντανή παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας ΜS TEAMS.

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €405

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €280

Κόστος  Συμμετοχής: €125 

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ:  €300 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ.