04/Σεμινάριο

Συνδεθείτε Ψηφιακά!​

Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για απόκτηση υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου το άτομο να μπορεί να παρακολουθεί τον ταχύ ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών, να προσαρμόζεται και να αναπροσαρμόζεται στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί νέα δεδομένα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

Το Πρόγραμμα αφορά την δημιουργία της λεγόμενης Κοινωνίας των Γνώσεων, μιας κοινωνίας η οποία εξαρτάται περισσότερο από ποτέ στην γνώση η οποία ανάγεται σε κυρίαρχη στρατηγική επιλογή και σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης, όπου κεντρικός ρόλος σε αυτή την προσπάθεια αποδίδεται στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.

Όφελος:

Με το πέρας του  προγράμματος  οι συμμετέχοντες  θα αποκτήσουν:

– Ποιοτική κατάρτιση
– Εκμάθηση συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Απόκτηση βασικών / βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων
– Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών
– Αύξηση της παραγωγικότητας και στελέχωση με καταρτισμένο προσωπικό, σε ότι αφορά την γνώση ψηφιακών δεξιοτήτων, που να ανταποκρίνεται στις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες της κάθε εταιρείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους πέραν των 35 ετών οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βασικών Ψηφιακών Ικανοτήτων, αναγνωρίζοντας ότι οι ικανότητες αυτές παρέχουν προστιθέμενη αξία στην αγορά εργασίας στην κοινωνική  συνοχή και στην προσωπική ανέλιξη στην εργασία τους.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: Upcoming February/2020
Μέρες: κάθε Πέμπτη
Ώρες: 08:30 – 14:00

Διάρκεια Κατάρτισης: 60 ώρες

Χώρος: Κεντρικά Γραφεία G.S EUROPRACTICES LTD, οδός Κανάρη 8 & Γωνία Προδρόμου, 2ος όροφος, Διαμ. 201, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €900

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €720

Κόστος  Συμμετοχής: €180 + €171 ΦΠΑ* = €351

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ:  €750 + ΦΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Προσφέρονται εκπτώσεις σε Φοιτητές. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 350 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Close Menu